Profiler i stål / Profiler av Z och C

Profiler av Z och C

Emimar erbjuder ett stort sortiment av profiler för fackverkssätt och profiler för fasadmontering. Det finns en stor efterfrågan på den bockade profilen av Z-, C- och ”omega” typer. Zinkklädda profiler av de typerna används vid skelettmontering i industriella, civila lokaler och lager. Profilerna är oerhört lätta som minskar monteringstid. De profilerna kräver ingen extra behandling. Man kan bara måla dem med hjälp av pulvermetoden om det behövs. Profillängden är begränsad endast på grund av transporteringsmöjligheter och kan nå 13,60 m.

Profil-C
Profil-Z